BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2016
Công ty TNHH MTV TM DV MỸ GIA LẠC
VPĐD: 22 Xuân Diệu, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp HCM
www.BanhTrungThuKinhDo.com - www.BanhTrungThuKinhDo.vn
Trang Chủ Download
: 08 7300 3355
: trungthu@mygialac.vn
Mã hàng Tên hàng Đơn Giá
KC TRĂNG VÀNG KIM CƯƠNG TRƯỜNG KHANG
6 bánh x 180g + 1 hộp trà (xếp 3 hộp/thùng)
3,000,000
BK TRĂNG VÀNG BẠCH KIM ĐẮC LỘC
6 bánh x 180g + 1 hộp trà (xếp 2 hộp/thùng)
2,000,000
HKD TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN ĐỎ
4 bánh x 200g + 1 hộp trà (xếp 5 hộp/thùng)
1,100,000
HKDV TRĂNG VÀNG HOÀNG KIMVINH HOA ĐỎ VÀNG
4 bánh x 200g + 1 hộp trà (xếp 5 hộp/thùng)
1,100,000
PLH TRĂNG VÀNG PHA LÊ TRƯỜNG PHÚC HỒNG
6 bánh x 200g (xếp 5 hộp/thùng)
800,000
PLX TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC XANH
6 bánh x 200g (xếp 5 hộp/thùng)
800,000
PLT TRĂNG VÀNG PHA LÊ TOÀN PHÚC TÍM
8 bánh x 200g (xếp 5 hộp/thùng)
1,000,000
HNDB TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH ĐỎ BẠC
4 bánh x 200g (xếp 8 hộp/thùng)
650,000
HNC TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN LÀNH CAM
4 bánh x 200g (xếp 8 hộp/thùng)
550,000
HNT TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN NHIÊN TÍM
4 bánh x 200g (xếp 8 hộp/thùng)
550,000
HND TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC ĐỎ
4 bánh x 200g (xếp 8 hộp/thùng)
650,000
HNV TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC VÀNG
4 bánh x 200g (xếp 8 hộp/thùng)
650,000
  Hộp bánh chọn sẵn  
PHÚ QUÝ MÃN ĐƯỜNG Vi cá hải sản (2 trứng - 250g), Jambon xá xíu (2 trứng - 250g),
Đậu xanh lá dứa (2 trứng - 250g), Khoai môn hạt sen (2 trứng - 250g)
444,000
PHÚC LỘC THỌ TOÀN Vi cá hải sản (2 trứng - 210g), Gà Quay sốt X.O (2 Trứng - 210g)
Đậu đỏ kiều Nhật (2 Trứng - 210g), Hạt Sen trà xanh (2 Trứng - 210g).
396,000
THẮT CHẶT THÂM GIAO Jambon Xá xíu(2 trứng - 210g), Nấm Đông Cô Sốt rượu Rhum (2 Trứng - 210g),
Đậu đỏ kiều Nhật (2 Trứng - 210g), Đậu Xanh Hạt Dưa (2 Trứng - 210g)
357,000
VŨ ĐIỆU TRĂNG RẰM Gà quay Jambon (1 trứng - 150g), Thập Cẩm lạp xưởng (1 trứng- 150g),
Nấm đông cô sốt rượu Rhum(1 trứng - 150g), Hạ sent trà xanh (1 trứng - 150g)
236,000
  Bánh 4 trứng  
14 VI CÁ HẢI SẢN (4 Trứng - 800g) 460,000
24 GÀ QUAY XỐT X.O (4 Trứng - 800g) 370,000
34 JAMBON XÁ XÍU (4 Trứng - 800g) 350,000
44 LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT (4 Trứng - 800g) 310,000
64 ĐẬU XẠN HẠT DƯA (4 Trứng - 800g) 290,000
  Bánh 2 trứng đặc biệt  
1 VI CÁ HẢI SẢN (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 156,000
2 GÀ QUAY SỐT X.O (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 116,000
3 JAMBON XÁ XÍU (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 112,000
4 LẠP XƯỠNG NGŨ HẠT (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 106,000
5 HẠT SEN DỪA TƯƠI (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 90,000
6 ĐẬU XANH HẠT DƯA (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 87,000
7 SỮA DỪA HẠT DƯA (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 87,000
T HẠT SEN TRÀ XANH (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 92,000
L ĐẬU XANH LÁ DỨA (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 88,000
M KHOAI MÔN HẠT SEN (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 88,000
R ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 87,000
A NẤM ĐÔNG CÔ SỐT RƯỢU RHUM (2 Trứng - Đặc Biệt - 250g) 114,000
  Bánh 2 trứng  
12 VI CÁ HẢI SẢN ( 2 Trứng - 210g) 130,000
22 GÀ QUAY SỐT X.O ( 2 Trứng - 210g) 108,000
32 JAMBON XÁ XÍU ( 2 Trứng - 210g) 99,000
42 LẠP XƯỠNG NGŨ HẠT ( 2 Trứng - 210g) 94,000
52 HẠT SEN DỪA TƯƠI ( 2 Trứng - 210g) 80,000
62 ĐẬU XANH HẠT DƯA ( 2 Trứng - 210g) 76,000
72 SỮA DỪA HẠT DƯA ( 2 Trứng - 210g) 76,000
T2 HẠT SEN TRÀ XANH ( 2 Trứng - 210g) 82,000
L2 ĐẬU XANH LÁ DỪA ( 2 Trứng - 210g) 79,000
M2 KHOAI MÔN HẠT SEN ( 2 Trứng - 210g) 79,000
R2 ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT ( 2 Trứng - 210g) 76,000
A2 NẤM ĐÔNG CÔ SỐT RƯỢU RHUM( 2 Trứng - 210g) 106,000
  Bánh 1 trứng  
21 GÀ QUAY JAMBON ( 1 Trứng - 150g) 64,000
31 THẬP CẨM JAMBON ( 1 Trứng - 150g) 62,000
41 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG ( 1 Trứng - 150g) 58,000
51 HẠT SEN ( 1 Trứng - 150g) 50,000
61 ĐẬU XANH ( 1 Trứng - 150g) 49,000
71 SỮA DỪA ( 1 Trứng - 150g) 49,000
T1 HẠT SEN TRÀ XANH ( 1 Trứng - 150g) 52,000
L1 ĐẬU XANH LÁ DỪA ( 1 Trứng - 150g) 50,000
M1 KHOAI MÔN ( 1 Trứng - 150g) 50,000
R1 ĐẬU ĐỎ ( 1 Trứng - 150g) 49,000
A1 NẤM ĐÔNG CÔ SỐT RƯỢU RHUM ( 1 Trứng - 150g) 62,000
SR1 SẦU RIÊNG ( 1 Trứng - 150g) 49,000
  Bánh không trứng  
40 THẬP CẨM LẬP XƯỞNG(150g) 52,000
60 ĐẬU XANH(150g) 44,000
  Bánh chay  
XHD HẠT DẺ HẠT DƯA (150g) 60,000
XTX TRÀ XANH HẠT HAWAI (150g) 58,000
XDX ĐẬU XANH HẠNH NHÂN (150g) 58,000
XMD MÈ ĐEN HẠT DƯA (150g) 59,000
  Bánh Dẻo 250g  
81 BÁNH DẺO JAMBON LẠP XƯỞNG (1 Trứng - 250g) 70,000
82 BÁNH DẺO HẠT SEN HẠT DƯA (1 Trứng - 250g) 66,000
83 BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA (1 Trứng - 250g) 64,000
84 BÁNH DẺO SỮA DỪA HẠT DƯA (1 Trứng - 250g) 64,000
85 BÁNH DẺO HẠT SEN HẠT DƯA ( 0 Trứng - 250g) 57,000
86 BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA ( 0 Trứng - 250g) 53,000
89 BÁNH DẺO SẦU RIÊNG HẠT SEN ( 0 Trứng - 250g) 54,000
  Bánh Dẻo 180g  
91 BÁNH DẺO THẬP CẨM (1 Trứng x 180g) 52,000
92 BÁNH DẺO HẠT SEN (1 Trứng x 180g) 47,000
93 BÁNH DẺO ĐẬU XANH (1 Trứng x 180g) 45,000
95 BÁNH DẺO HẠT SEN (0 Trứng - 180g) 41,000
96 BÁNH DẺO ĐẬU XANH ( 0 Trứng - 180g) 40,000
99 BÁNH DẺO SẦU RIÊNG ( 0 trứng - 180g) 39,000
Công ty TNHH MTV TM DV MỸ GIA LẠC
VPĐD: 22 Xuân Diệu, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp HCM
www.banhtrungthukinhdo.com - www.banhtrungthukinhdo.vn
08 7300 3355
: trungthu@mygialac.vn