Liên hệ trực tiếp

Ms. Lê Trinh

Hotline: 09 1900 1741

Mr. Tuấn Anh

Hotline: 09 1900 1730

Ms. Minh Diễm

Hotline: 09 1900 1783

Ms. Kim Thanh

Hotline: 09 1900 1723


Download

Sản phẩm của dòng Bánh Dẻo
Bánh Dẻo
Bánh Dẻo Thập Cẩm 1 trứng (200gr)

Mã sản phẩm : 91
Giá : 45,000 VNĐ
Bánh Dẻo Hạt Sen 1 trứng (200gr)

Mã sản phẩm : 92
Giá : 42,000 VNĐ
Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 trứng (250gr)

Mã sản phẩm : 83
Giá : 54,000 VNĐ
Bánh Dẻo Thập Cẩm Jambon 1 trứng (250gr)

Mã sản phẩm : 81
Giá : 60,000 VNĐ
Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 trứng (200gr)

Mã sản phẩm : 93
Giá : 40,000 VNĐ
Bánh Dẻo Sữa Dừa 1 trứng (250gr)

Mã sản phẩm : 84
Giá : 54,000 VNĐ
Bánh Dẻo Hạt Sen 1 trứng (250gr)

Mã sản phẩm : 82
Giá : 56,000 VNĐ
Bánh Dẻo Hạt Sen 250gr

Mã sản phẩm : 85
Giá : 48,000 VNĐ
Bánh Dẻo Đậu Xanh (250gr)

Mã sản phẩm : 86
Giá : 45,000 VNĐ
Bánh Dẻo Đậu Xanh (200gr)

Mã sản phẩm : 96
Giá : 35,000 VNĐ
Bánh Dẻo Hạt Sen (200gr)

Mã sản phẩm : 95
Giá : 36,000 VNĐ