Liên hệ trực tiếp

Ms. Lê Trinh

Hotline: 09 1900 1741

Mr. Tuấn Anh

Hotline: 09 1900 1730

Ms. Minh Diễm

Hotline: 09 1900 1783

Ms. Kim Thanh

Hotline: 09 1900 1723


Download

Khoai Môn
Khoai Môn


Mã sản phẩm : M

Giá : 75,000VNĐ

Mô tả : 2 trứng ĐB
Bạn thấy sản phẩm này thế nào ?
Rất tuyệt
Tốt
Khá
Tạm Được
Bình thường
Xem kết quả