Tìm kiếm
Liên Hệ Mua Hàng

Ms.Xuyến Nguyễn

Hotline:09 1900 1730

Cẩm Linh

Hotline:0919001869

Thùy Nga

Hotline:0919001477

Hồng Hải

Hotline:0919001817

Ngọc Lệ

Hotline:09 1900 1728
Tải xuống

bánh trung thu

bánh trung thu kinh đô 2020

bảng giá bánh trung thu kinh đô 2020

Sản phẩm của dòng HỘP BÁNH CHỌN SẴN
HỘP BÁNH CHỌN SẴN
Hộp 4 Bánh Phú Quý Mãn Đường
Mã sản phẩm : HQD
Giá : 482,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh Phúc Lộc Thọ Toàn
Mã sản phẩm : HTT
Giá : 429,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh Thắt Chặt Thâm Giao
Mã sản phẩm : HTG
Giá : 396,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh Vũ Điệu Trăng Rằm
Mã sản phẩm : HTR
Giá : 242,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh Trung Thu Sum Vầy
Mã sản phẩm : HSV
Giá : 196,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh Gia Lạc Cát Tường
Mã sản phẩm : HGC
Giá : 309,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh An Khang Phú Quý
Mã sản phẩm : HAP
Giá : 345,000 VNĐ