Tìm kiếm
Liên Hệ Mua Hàng

Ms.Xuyến Nguyễn

Hotline:09 1900 1730

Trà My

Hotline:0919001477

Thanh Trâm

Hotline:0919004308

Tố Như

Hotline:0919001375

Cẩm Linh

Hotline:09 1900 1869
Tải xuống

bánh trung thu

bánh trung thu kinh đô 2017

bảng giá bánh trung thu kinh đô 2017

Sản phẩm của dòng HỘP BÁNH CHỌN SẴN
HỘP BÁNH CHỌN SẴN
Hộp 4 Bánh Phú Quý Mãn Đường
Mã sản phẩm : HQD
Giá : 466,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh Phúc Lộc Thọ Toàn
Mã sản phẩm : HTT
Giá : 413,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh Thắt Chặt Thâm Giao
Mã sản phẩm : HTG
Giá : 375,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh Vũ Điệu Trăng Rằm
Mã sản phẩm : HTR
Giá : 242,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh Trung Thu Sum Vầy
Mã sản phẩm : HSV
Giá : 197,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh Cát Tường Như Ý
Mã sản phẩm : HNY
Giá : 309,000 VNĐ
Hộp 4 Bánh An Khang Phú Quý
Mã sản phẩm : HPQ
Giá : 339,000 VNĐ