Tìm kiếm
Liên Hệ Mua Hàng

Mỹ Huyền

Hotline:09 1900 1375

Ngọc Quyên

Hotline:09 1900 1477

Ms Cẩm Linh

Hotline:09 1900 1869

Ms.Xuyến Nguyễn

Hotline:09 1900 1730
Tải xuống

bánh trung thu

bánh trung thu kinh đô 2017

bảng giá bánh trung thu kinh đô 2017

Sản phẩm của dòng QUÀ TẶNG NHÂN VIÊN
QUÀ TẶNG NHÂN VIÊN
Hộp 2 Bánh Phú Quý
Mã sản phẩm : HPQ2
Giá : 188,000 VNĐ
Hộp 2 Bánh An Khang
Mã sản phẩm : HAK2
Giá : 154,000 VNĐ
Hộp 2 Bánh Sum Vầy
Mã sản phẩm : HSV
Giá : 117,000 VNĐ