Tìm kiếm
Liên Hệ Mua Hàng

Mỹ Huyền

Hotline:09 1900 1375

Ngọc Quyên

Hotline:09 1900 1477

Ms Cẩm Linh

Hotline:09 1900 1869

Ms.Xuyến Nguyễn

Hotline:09 1900 1730
Tải xuống

bánh trung thu

bánh trung thu kinh đô 2017

bảng giá bánh trung thu kinh đô 2017

Sản phẩm của dòng BÁNH TRĂNG VÀNG
BÁNH TRĂNG VÀNG
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Bạch Kim Đắc Lộc
Mã sản phẩm : BK
Giá : 2,100,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Kim Cương Trường Khang
Mã sản phẩm : KC
Giá : 3,200,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ
Mã sản phẩm : HKD
Giá : 1,250,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên Tím
Mã sản phẩm : HNT
Giá : 600,000 VNĐ
Trăng vàng Pha Lê Toàn Phúc Xanh Dương
Mã sản phẩm : PLX8
Giá : 1,000,000 VNĐ
Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng
Mã sản phẩm : HKV
Giá : 1,250,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ
Mã sản phẩm : HND
Giá : 750,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành Cam
Mã sản phẩm : HNC
Giá : 600,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Hồng Ngọc Vàng
Mã sản phẩm : HNV
Giá : 750,000 VNĐ
Bánh Trung Thu Trăng Vàng Pha Lê Trường Phúc Hồng
Mã sản phẩm : PLH6
Giá : 850,000 VNĐ
Trăng Vàng pha lê Vạn Phúc Xanh
Mã sản phẩm : PLX6
Giá : 850,000 VNĐ